Za probleme s grlom i glasom

Instagram

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
SALVEO D.O.O.
PROLJEĆE S ISLOM

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Salveo d.o.o., Zavrtnica 17, 42195273627, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 15. travnja 2019., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4
NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima 5 nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada je Isla pastile, organizatora za 1 osobu:
Svaki dobitnik osvaja po jednu kutiju Isla pastile s okusom po želji dobitnika (dostupni okusi: Isla ginger, Isla moos, Isla cassis, Isla junior i Isla mint)
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Instagram stranicu Organizatora @biramzdravlje.hr i napraviti sljedeće:
Sudionici trebaju na Instagram story vlastitogprofila objaviti fotografiju s motivom proljeća koja ih podsjeća na Isla pastila boje. Na objavljen story sudionici trebaju tagirati Instagram profil @biramzdravlje.hr uz hashtag #biramzdravlje #biramislu. Kako bi organizator vidio story potrebno je namjestiti profil na javno. Ukoliko sudionik ne želi objaviti story, sliku je potrebno poslati u inbox profila kako bi organizator fotografiju objavio na vlastitom profilu pod story te označio sudionika. Sve fotografije spremaju se u naglasak na profilu organizatora.
U obzir će doći svi sudionici do 21. travnja 2019. do 23.00h.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Izabrati će se 5 najboljih fotografija.

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Instagram stranici (profilu), te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem Instagram poruka. Dobitnik putem poruke ostavlja svoju adresu na koju mu se šalje osvojena nagrada.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 22. travnja 2019. u 14.00h na službenoj Instagram stranici (profilu) Organizatora
@biramzdravlje.hr.

Članak 11
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 12
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Instagram stranice (profila) Organizatora.

Članak 16
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom, Facebook, tj. Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Salveo d.o.o., a ne Facebooku ili Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Salveo d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 15. travnja 2019.
Organizator
Salveo d.o.o.